Kardiologická revue - Interní medicína 2/2019

170,00 Kč

Popis produktu

Betablokátory u kardiovaskulárních onemocnění - PRO a PROTI ● Novinky o familiární hypercholesterolemii pro kardiology ● Role Lp (a) při určení kardiovaskulárního rizika ● Management dyslipidemií u žen ● Účinnost a bezpečnost nových antikoagulnaciích ● Minimum u mechanických podporách srdce