Klinická onkologie 1/2018

107,00 Kč

Popis produktu

Současné postavení checkpoint inhibitorů v léčbě nádorů jícnu a žaludku - přehled studií ● Kontroverze protonové terapie u nádorů centrálního nervového systému ● Surgical Treatment of Ampullary Adenocarcinoma - Single Center Experience and a Review of Literature