Klinická onkologie 2/2018

107,00 Kč

Popis produktu

Lidský papilomavirus - role v karcinogenezi cervixu a možnosti jeho detekce ● Anogenitální HPV infekce jako potenciální rizikový faktor orofaryngeálního karcinomu ● Úvod do problematiky léčby zhoubných nádorů ledvin ● Původní práce: Kvalita života pacientů s častými nádory dutiny ústní léčených pooperační brachyterapií s vysokým dávkovým příkonem pro těsné nebo pozitivní okraje