Klinická onkologie 6/2018

107,00 Kč

Popis produktu

Následky hypoacidity navozené inhibitory protonové pumpy - tipy pro praxi ● Efekt a toxicita radioterapie ve vybraných paliativních indikacích ● Nediferencovaný karcinóm pankreasu - kazuistika