Ročenka ART+ 2018

109,00 Kč

Popis produktu

Ročenka ART+ 2018 se skládá ze dvou sešitů Trh s uměním v letech 2017-2018 a Poválečné a současné umění 2017-2018.

Odborný portál ART+ vydal již devátou Ročenku ART+, která mapuje vývoj na trhu s uměním doma i v zahraničí v roce 2017. Minulých osm vydání Ročenek ART+ vzbudilo značný ohlas a pro sběratele i obchodníky s uměním se staly základním referenčním zdrojem. Veškeré statistiky celkového obratu českého trhu s uměním, počty milionových či stotisícových položek, které se objevují v médiích, vycházejí z údajů portálu ART+.

Druhý samostatný sešit Ročenky ART+ je věnován situaci v oblasti poválečného a současného umění. Prodeje současného umění se spíše než na aukcích odehrávají prostřednictvím galerií a tzv. primární trh je proto zpravodajsky mnohem obtížněji podchytitelný. Ročenka ART+ je tak prvním souborným materiálem o této rostoucí oblasti trhu s uměním. Vedle studií o jednotlivých segmentech trhu (malba, socha, konceptuální umění…) a profilů vybraných autorů jsou součástí Ročenky ART+ také rozhovory se sběrateli a přehledy udělených výtvarných ocenění i zahraničních úspěchů českých umělců.