Klinická onkologie

540,00 Kč

Popis produktu

Klinická onkologie je oficiálním časopisem České onkologické společnosti ČLS JEP a Slovenské onkologické společnosti SLS. Tento odborný nadnárodní časopis se zabývá onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a tak se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění.

Klinická onkologie je oficiální časopis České onklogické společnosti ČLS JEP a Slovenské onkologické společnosti SLS. Zabývá se onkologicku problematikou v celé šíři - především oblastí klinického výzkumu, prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Je veden prestižní redakční radou, články prochází nezávislou recenzí a jsou opatřeny identifikátorem DOI (snadná dohledatelnost). Anglické abstrakty jsou kontorolovány zahraničními odborníky z agentury Bioedit. Časopis je indexován ve světových databázích - MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO, SCPUS, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Index Copernicus.

Periodicita: 6x ročně

Web: www.klinickaonkologie.cz

Elektronické předplatné je poskytováno formou vstupu do listovačky jednotlivých čísel, kterou předplatitelé najdou po přihlášení do svého účtu v sekci Mé produkty – Zobrazit listovačku. Listovačka bude zobrazena ihned po uhrazení předplatného a vstup do ní bude ukončen po 12 měsících od úhrady předplatného.